Retssagen

Onsdag 10. februar 2016 kl.16.00 blev Vores Livsstil sat under anklage i Københavns Byret. Det blev gjort i rammen af en processpilskitse, det vil sige en iscenesat og fiktiv retssag, og altså kun som en skitse. Hvis sådan et processpil skulle foldes helt ud, ville det tage et år. Her forløb hovedhandlingen over tre timer. Under ledelse af byretsdommer Elisabet Michelsen blev tiltalte forsvaret af advokat Poul Hauch Fenger (fra Hauch Fenger Advokatkontor) og sagsøger, som var ‘nutidige og fremtidige generationer’, blev repræsenteret af anklagefuldmægtig Koray Ufuktan Er (fra Midt- og Vestsjællands politikreds).

Anklagen lød på: “… at Vores Livsstil i fuld eller delvis bevidsthed har udledt så store mængder drivhusgasser, at det har forårsaget og fremover vil forårsage gennemgribende skader på de for mennesket livsvigtige økosystemer, som vil medføre markante indgreb i senere generationers mulighed for en almindelig lovhjemlet livsudfoldelse”.

På hvilket grundlag og for hvilke handlinger tiltalen er foretaget fremgår af anklageskriftet.

Dommen kan læses her på siden fra mandag 15. februar kl. 13.00.

Kommentarer er velkomne.