Fjerde vidne: Cecilie Thorsmark

(Head of Press & Communication, Danish Fashion Institute)

(Vidnet repræsenterer industrien i almindelighed og beklædningsbranchen, der har en særlig rolle i forhold til livsstil, i særdeleshed. Desuden fungerer vidnet til at perspektivere erhvervslivets potentielle problemer ved drastisk nedsætning af CO2-udeledning).

(Cecilies Thorsmarks svar kan vi af tekniske årsager desværre ikke bringe her. Siden vil blive opdateret så snart det kan lade sig gøre).

Anklager til Cecilie Thorsmark

1. Er beklædningsbranchen opmærksom på problemer med drivhusgas-udledningerne?

Ja, i den grad. Vi laver f.eks. i DAFI en årlig konference om bæredygtighed i beklædningsbranchen.

2. Kan du evt. beskrive omfanget af CO2-udledninger indenfor beklædningsbranchen?

Svar:

3. Er der også i denne sektor nogle konkrete tiltag til at reducere udledningerne?

Svar:

Forsvarer til Cecilie Thorsmark

1. Fru Thorsmark, hvis man i beklædningsbranchen skulle skære drastisk i CO2 forbruget, ville man så vide hvad man skulle gøre?

Svar:

2. Hvad ville beklædningsbranchen skulle gøre, hvis den skulle nedsætte sit CO2 forbrug i forhold til kvoter?

Svar:

3. Hvilke konsekvenser ville det have?

Danmark. Internationalt. Små virksomheder. Store virksomheder. Den almindelige kunde / aftager.

4. Den branche du repræsenterer her i dag, beklædningsbranchen, har vi også valgt fordi den om nogen har noget med Vores Livsstil at gøre. Den er udtryk for et almindeligt menneskeligt behov for skønhed og identitet, for poesi og extravagance, for elegance og luksus. Tøjet udtryk- ker hvem vi er og vores drømme om hvem vi gerne vil være. Hvis der er noget der står i kontrast til modeindustrien, er det generelle adfærdsregler, der bestemmer hvordan vi skal gå klædt, eller rettere: hvordan vi ikke må gå klædt. Maotidens millarder af uniformerede kinesere er bare ét skræmmebillede på dette. Kan du se en fremtid for beklædningsindustrien i en verden, hvor vi må deles om knappe ressourcer og skære ned på vores produktion og forbrug?

Svar: